Bedrijven willen beter contact met aandeelhouders

Elf grote beursfondsen hebben gisteren een stichting opgericht die moet zorgen voor een beter contact tussen bedrijf en aandeelhouders. De eerste actie van de stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders is het versturen van ruim 1 miljoen brochures aan houders van effectenrekeningen bij Nederlandse banken. De stichting vraagt hierin de belegger toestemming voor het doorgeven van de naam- en adresgegevens door hun bank.

Bedrijven die genoteerd staan aan de effectenbeurs kennen hun aandeelhouders niet, doordat effecten in Nederland niet (zoals in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) op naam zijn gesteld. Alleen de belegger zelf en de bank die zijn effecten bewaart weet dat hij de eigenaar is.

Ondernemingen kunnen begin volgend jaar dankzij het communicatiekanaal - via beursdochter AEX-Intermediary - hun aandeelhouders het jaarverslag of de agenda van de jaarvergadering toesturen. Commerciele boodschappen zijn uit den boze. De beursdochter AEX Intermediary kijkt erop toe dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Het kanaal streeft ernaar om de komende drie jaar het aantal actieve aandeelhouders te verviervoudigen. Dat is nu nog minder dan 1 procent. Voorzitter J.B.M. Streppel van de stichting Communicatiekanaal erkende gisteren bij de presentatie van de doelstellingen dat dit niet eenvoudig zal zijn. “Daar zal een cultuuromslag voor nodig zijn.' In geen enkel Europees land bestaat de mogelijkheid om direct te communiceren met de aandeelhouders. Als lichtend voorbeeld voor de toekomst wijst Streppel naar de VS. “Daar is de aandeelhouder veel actiever aanwezig. Dat komt omdat de Amerikaan zich eigenaar voelt van het bedrijf, terwijl de Nederlander zich belegger voelt.'

Rond de eeuwwisseling hoopt Streppel (na de informatiebrochure) zijn tweede wapen in te kunnen zetten. “Dan moet het mogelijk zijn dat aandeelhouders, als ze niet aanwezig zijn, tijdens een jaarvergadering schriftelijk kunnen stemmen.' De huidige wetgeving staat dit nu nog in de weg. “Of zo'n wetswijziging er binnen een half jaar komt, kunnen we niet met zekerheid zeggen.'

De nieuwe stichting ligt in de lijn van de veertig aanbevelingen van de zogeheten Commissie Peters om de zeggenschap van beleggers uit te breiden en de doorzichtigheid van het concern te vergroten (corporate governance).

De oprichting van de stichting betekent echter niet dat beleggers straks ook op afstand bijvoorbeeld per brief, kunnen stemmen in de aandeelhoudersvergadering. Het stemmen per volmacht (naar de Amerikaanse praktijk ook wel aangeduid als proxy voting) moet het probleem ondervangen dat beleggers zelden aanwezig zijn op aandeelhoudersvergaderingen. De uitvoering van het drie jaar oude plan loopt, zo bleek vorige maand, vertraging op door tal van juridische haken en ogen.

Het nut van het Communicatiekanaal wordt gedurende een proefperiode van drie jaar getest.