Ambtenaren 2

Dat mevrouw Thatcher haar ambtenaren op afstand wist te houden door wild met haar handtasje te zwaaien, mag gerust als werklust worden getypeerd. Maar of zij hiermee ook de Britse democratie een dienst bewees, blijft uiterst twijfelachtig. Evenmin getuigt prof. Cliteur van moedig gedrag door, zo kort nadat de Universiteit Leiden zich van de toevoeging `Rijks' heeft ontdaan, de Nederlandse (top)ambtenaar onvoorwaardelijk de mond te snoeren.

Mij staat nog helder voor de geest hoe ik, als eerstejaars rechtenstudent, juist werd gewezen op de gevaren van het uitleveren van de eigen persoonlijkheid aan de rechtsorde, waardoor oorlogen soms net iets langer duurden dan nodig was.

Laten wij ons dus gelukkig prijzen met een mondige vierde macht, die doorgaans over een zesde zintuig beschikt om maatschappelijk-politieke discussies in democratische banen te leiden. De echte chaos dreigt pas wanneer deze verworvenheid in handtasjes wordt weggestopt.

    • A. Cohen