Ambtenaren 1

In de discussie over de positie van ambtenaren geeft Cliteur (NRC Handelsblad, 20 oktober) een weinig opwekkend, om niet te zeggen somber en negatief beeld van de ongewenste gevolgen van de vrije meningsuiting door ambtenaren. Cliteur bindt de strijd aan voor herstel van normen. Ambtenaren en voorstanders van vrije meningsuiting in de pers krijgen wijze lessen over staatkundige misvattingen.

Dergelijke lessen zullen echter ambtenaren nauwelijks in het gareel brengen. Ze leiden evenmin tot nieuwe inzichten om overheidsdienaren te stimuleren hun werk nog beter en met meer persoonlijke inzet te doen. Hoe groot de behoefte is aan nieuw beleid kunnen we dagelijks om ons heen zien.

Ambtenaren verdienen meer goodwill en vertrouwen voor hun aandeel in voorbereiding, ontwikkeling en evaluatie van beleid. Een heldenrol is bepaald overdreven. De meeste uitingen van ambtenaren vinden nog altijd plaats binnen de overheidsbolwerken. Er is uitgebreide regelgeving op allerlei niveaus om overheidspersoneel in toom te houden. Ambtenaren blijken wel degelijk loyaal en plichtsgetrouw te zijn. Zij behoren de ruimte te krijgen hun persoonlijke opvattingen naar buiten te brengen.

    • J. Blom