Adviseurs koesteren hun eigen mores

Adviesbureau Boer & Croon stapt uit de branche-organisatie ROA. Aanleiding is een uitspraak van de eigen tuchtrechter.

Natuurlijk is het oordeel van collega-adviseurs “heel belangrijk' voor Floris Croon, partner van Boer & Croon Management Consultants. “Dat kan emotioneel hartstikke hard aankomen.'

Maar soms betekent zo'n collegiaal oordeel “helemaal niks'.

Gisteren besliste de tuchtrechter van branche-organisatie ROA (Raad van Organisatie Adviesbureaus), dat Boer & Croon Groep een waarschuwing verdiende. Twee adviseurs (procesmanagers) van Boer & Croon Groep hadden zich - bij een opdracht voor de gemeente Emmen - niet gehouden aan een gedragsregel voor organisatie-adviseurs. De managers, oud-burgemeesters Ed. van Thijn en Jos Staatsen, hadden de gemeente-ambtenaren over wie ze in hun eindrapport schreven, op de hoogte moeten stellen van de inhoud van dat rapport voordat ze ermee naar buiten kwamen. Dat hadden ze volgens de tuchtrechter niet gedaan.

Boer & Croon Groep stapt nu uit de branche-organisatie. Croon: “Officieel heet het nog dat we ons beraden op ons lidmaatschap.' Niet alleen omdat Boer & Croon het inhoudelijk oneens is met die uitspraak: volgens Floris Croon zijn er “omstandigheden', zoals tijdsdruk, waardoor een adviseur zich niet aan zo'n gedragsregel kan houden. Belangrijker is, vindt Croon, dat de collega's van branche-organisatie ROA zich bemoeien met iets waar ze in zijn ogen niets mee te maken hebben.

Dat zit, volgens Croon, zo: Boer & Croon Groep bestaat uit verschillende BV's. Een van die BV's heet `Management Consultants'. Dat onderdeel is aangesloten bij de ROA. Maar Staatsen en Van Thijn werkten bij een andere BV: `Procesmanagement', en die is niet aangesloten bij de ROA.

Want een adviseur is niet zomaar adviseur. Hij kan `management consultant' zijn, `interimmanager' of `procesmanager', en binnenkort ook `termijnmanager'.

Ieder soort adviseur heeft volgens Boer & Croon “eigen werkwijzen en gebruiken'.

De Raad van Beroep van de ROA, die dat verweer onderzocht, vond dat onzin. Boer & Croon Groep moest er maar voor zorgen dat alle onderdelen zich aan de ROA-gedragsregels houden.

Begin deze maand trok de tuchtzaak tegen adviesbureau Bakkenist aandacht: Bakkenist zou in strijd met de ROA-regels hebben gehandeld omdat het bureau procureur-generaal Steenhuis als adviseur in dienst had. Maar wat stelt tuchtrecht nog voor als een bureau na een negatieve uitspraak, zoals nu bij Boer & Croon Groep, gewoon zijn ROA-lidmaatschap opzegt?

Croon: “Tuchtrechtspraak van een branche-organisatie is belangrijk, of laat ik zeggen: gewenst, zolang die organisatie zich niet buiten het eigen werkterrein begeeft.'

Eerder al trok BCG zich terug uit de Raad voor Interimmanagers. Croon: “Er kwamen bureaus bij die er naar ons gevoel niet in hoorden. Stel, je hebt tuchtrecht voor boeren. Maar wat geldt voor de varkensboeren kun je niet zomaar laten gelden voor kippenboeren. De Raad voor Interimmangenment had zich zo ontwikkeld dat wij zeiden: dit slaat niet meer op ons.'

Boer & Croon Groep was meer dan twintig jaar lid van de ROA. Croon zelf heeft zich, zegt hij, in de branche-organisatie altijd erg beziggehouden met “waarden en normen' van de beroepsgroep. “Maar er was ook een ontwikkeling dat ieder Nederlands bureau lid kon worden. En als alle drogisten het stempel krijgen van de vereniging van huisvrouwen, wat is dan nog de waarde ervan? Je kunt je voor de ROA nu ook afvragen: is lid zijn nog wel onderscheidend voor een bureau?'

Rene Kottman - directie-voorzitter van bureau Berenschot, ex-voorzitter van de ROA en lid van de ROA-commissie die de gedragsregels heeft opgesteld - vindt het verweer van Boer & Croon Groep “kinderachtig'.

Formeel hebben ze misschien gelijk, maar daar heeft de klant “geen boodschap' aan. Kottman: “De klant heeft geen interesse in de interne organisatie van een bureau.'

Kottman vindt het “jammer' dat ze het bureau de branche-organisatie verlaat: “Maar als ze zich niet aan de ROA-gedragsregels willen houden, moeten ze er sowieso uit.'

Volgens Kottman toont de stap van Boer & Croon Groep juist aan dat het ROA-tuchtrecht geen “wassen neus' is. “De bureaus die nog wel zijn aangesloten, houden zich aan de regels.'