Volksvijand

Communicatie tussen het bestuur en de burgers is nooit het sterkste punt van Den Haag geweest. Gebrek aan communicatie en daardoor ontstane misverstanden hebben dit jaar al tot verschillende uitbarstingen van burgerverzet geleid. Onder meer de Duindorpers, de kermisexploitanten de Scheveningers en de randgemeenten werden zo woedend dat ze de gemeente langdurig belaagden. Het bestuur als volksvijand.

Volgens wethouder Noordanus (Stadsvernieuwing) is de wijk Duindorp aan een stevige opknapbeurt toe. In overleg met de bewoners en de woningcorporatie vroeg hij aan het begin van het jaar de mening van de wijkbewoners zelf door ze een enquete in te laten vullen. De overgrote meerderheid van de Duindorpers wilde groter wonen. Enige tijd later kregen velen van hen te horen dat hun huis tegen de vlakte zal gaan. Ze hadden immers aangegeven graag aanpassingen aan hun huizen te willen. Het kwam niet meer goed tussen Duindorp en Den Haag.

De kermisexploitanten kregen in het voorjaar onverwachts het bericht dat een vergunning voor de traditionele kermis op het Malieveld dit jaar niet zou worden verleend. Een reden werd niet gegeven. Woede en ongeloof was het gevolg onder de eigenaren van de draaimolens, oliebollenkramen en schiettenten. Een paar weken later kondigde de gemeente verheugd de komst van de Rolling Stones aan, die in kermistijd het Malieveld zou bespelen. De kermisklanten bleven not amused.

De grenscorrecties die voor 1 januari voorzien zijn waarbij Den Haag delen van de randgemeenten toegewezen zal krijgen, leidde tot een massale woede tegen de stad van de kant van de buren. Bijna honderd procent van de inwoners wijst blijkens een referendum de plannen van de provincie af. De Hagenaars zelf waren nauwelijks over de noodzaak van uitbreiding geinformeerd, officieel omdat het bestuur geen olie op het vuur wil gieten met een verhitte campagne. Gevolg is dat de Haagse burgers verdeeld zijn over de plannen. Uit een enquete van Radio West bleek zelfs dat circa dertig procent tegen gebiedsuitbreiding is. De gemeente houdt zich liever vast aan de dertig procent die voor is.

De relatie tussen Den Haag en de randgemeenten is zo goed als uit.

Ook de bevolking van het Haagse stadsdeel Scheveningen verloor het geloof in het Haagse bestuur. Den Haag toonde in hun ogen geen enkele belangstelling voor specifiek Scheveningse sores zoals de verstopping van de wegen door de zomerse massa toeristen. De wraak was zoet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De Politieke partij Scheveningen behaalde tot verrassing van Den Haag in een klap drie zetels in de raad.

Burgemeester Deetman van Den Haag maakt zich niet al te veel zorgen over de verschillende groeperingen die tegen de stad gekant zijn. Het hoort bij de mentaliteit van de Hagenaar, meent hij. Bovendien houdt de kritische houding volgens Deetman het bestuur voortdurend met beide benen op de grond. Van een imagoprobleem is volgens hem geen sprake.

Toch is de gemeente dit jaar begonnen met het peilen van de mening van de burgers over de stad en haar voorzieningen. Van de 9.123 aangezochte mensen wilden uiteindelijk 3.864 Hagenaars in een enquete hun mening geven. Uit de resultaten stijgt het beeld op van een Hagenaar die best tevreden is. De meeste Hagenaars laten weten `prettig' tot `zeer prettig' in de eigen buurt te wonen.

Hoe waardevol de uitslag voor de gemeente is, is nog maar de vraag. Met name de Duindorpers zullen het niet meer in hun hoofd halen bij een enquete iets negatiefs over hun wijk in te vullen. En de randgemeenten en de kermisklanten deden niet mee.

    • Koen Greven