Servie: boete voor blad na kritiek

In Belgrado zijn zaterdag drie journalisten van een onafhankelijk blad veroordeeld tot 244.000 dollar boete wegens overtreding van de nieuwe mediawet.

De drie werden schuldig bevonden aan pogingen “de constitutionele orde te ondermijnen' door kritiek te uiten op het regime van president Slobodan Milosevic. Slavko Curuvija, oprichter van het tijdschrift Evropljanin, hoofdredacteur Dragan Bujosevic en uitgever Ivan Tadic kregen te horen dat ze de boete - een enorm bedrag in een land waar het gemiddeld maandloon honderd dollar bedraagt en een bedrag dat door geen enkel blad kan worden opgebracht - binnen 24 uur moesten betalen. Toen z gisteren in gebreke bleven, deed de politie een inval in de kantoren van het blad kennelijk om er apparatuur en meubilair in beslag te nemen. Vanochtend bevond de politie zich nog steeds in de kantoren en de flat. De onverwachte aankomst van Jiri Dienstbier - bij de VN belast met mensenrechtenkwesties - heeft haar er kennelijk van weerhouden de confisquatie uit te voeren.

De informatiewet, die vorige week werd aangenomen, legt de vrijheid van meningsuiting in Servie vergaande beperkingen op. Zo verbiedt de wet het publiceren van informatie die volgens de autoriteiten `defaitistisch' is. Curuvija sprak van een “draconisch vonnis na een stalinistisch showproces'. De autoriteiten zei hij, pogen met astronomische boetes “Evropljanin en andere vrije media in Servie tot zwijgen te brengen'.

De Servische premier, Mirko Marjanovic, juichte het vonnis toe. Servie, zei hij, “zal zich verdedigen tegen diegenen die zijn stabiliteit bedreigen met leugens, desinformatie en sensationalisme'.

Het proces tegen de drie was het resultaat van een klacht van de Patriottische Unie, een organisatie van aanhangers van Mirjana Markovic, de vrouw van Milosevic. De Unie had aanstoot genomen aan een foto van een strijder van het Kosovo Bevrijdingsleger die zou zijn afgebeeld in een `heldenpose'.

Veroordeeld werden de drie ook wegens een kritische open brief aan Milosevic, die overigens werd gepubliceerd twee dagen voordat de mediawet van kracht werd. Voor de rechter was dat geen beletsel de drie journalisten te veroordelen. (Reuters, AP, AFP)