Mens & Bedrijf

P.H. Verloop is per 1 november benoemd tot directeur treasury en R.L.M. van Dijk tot directeur operations van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Beiden zijn reeds werkzaam bij de BNG als adjunct-directeur.