Mens & Bedrijf

J.H. Selderbeek, thans senior EDP auditor bij de interne accountantsdienst van Achmea, is per 1 november benoemd tot directielid van een nieuwe, in Polen op te richten, joint venture van Eureko en de BIG Bank Gdanski. Eureko is een alliantie van grote Europese verzekeraars.

Naast Achmea bestaat die groep uit BCP/Atlantico Group (Portugal), Friends Provident (UK), Lansforsakringar Wasa (Zweden), Parion (Duitsland), Swiss Mobiliar (Zwitserland) en Topdanmark (Denemarken). De joint venture zal zich in Polen op de markt voor pensioen- en levensverzekeringen begeven.