KIOSK

DER SPIEGEL Wie staat in wiens schaduw, is de grote vraag die Der Spiegel deze week opwerpt in een verwoede poging vast te stellen wie het in het rood-groene Duitsland nu echt voor het zeggen heeft. Is het de kersverse kanselier Schroder of is het zijn `rode schaduw' Oskar Lafontaine. Vooralsnog meent Der Spiegel dat het de laatste is. Het succes van de nieuwe regering hangt tenslotte af van het welslagen van de economische en sociale hervormingen.

Lafontaine heeft daarin als superminister van Financien en machtspoliticus pur sang een beslissende stem. Tot grote teleurstelling van een groot deel van de Duitse bevolking.

De aangekondigde belastinghervormingen zijn de afgelopen week zwaar gevallen. Schroder is er zo van geschrokken dat hij een hersteloperatie heeft aangekondigd en met allerlei beloften van belastingvoordelen komt aanzetten om de middenstand te kalmeren. Rood-groen moet volgens het weekblad een nieuwe start maken.

De kanselierswisseling verloopt intussen zakelijk en vriendschappelijk. Helmut Kohl mag van Schroder zelfs in de Kanzlervilla in Bonn blijven wonen, zij het tegen een maandelijkse huur van 2.600 D-mark.

Maar behalve Kohl heeft de rest van Duitsland alle reden tot klagen. In een uitgebreid interview beweert de nieuwe bondskanselier echter dat de stemming opperbest is. Hoe lang zal hij dat nog volhouden.