Jaar 2000: kans op stop stroomimport

Nederland overweegt de import van stroom rond de eeuwwisseling tijdelijk stil te leggen. Zo kan worden voorkomen dat storingen bij buitenlandse elektriciteitscentrales als gevolg van het millenniumprobleem ook het Nederlandse net ontwrichten.

Het millenniumprobleem treedt op doordat computers de overgang van het jaar 1999 naar 2000 niet aankunnen. Volgens een woordvoerder van het zogeheten Millenniumplatform, dat de nationale aanpak ervan coordineert is Nederland voor zijn stroomvoorziening voor 10 tot 15 procent afhankelijk van landen als Frankrijk, Duitsland en Belgie.

“We hebben eerder in Utrecht gezien dat het uitvallen van een centrale als een domino de rest van het netwerk kan uitschakelen', aldus de woordvoerder. Als Nederland niet voor een verrassing wil komen te staan door een plotselinge stroomuitval in het buitenland, zouden de zogeheten koppelnetten die de stroomvoorziening tussen Nederland en zijn buurlanden verzorgen tijdelijk kunnen worden uitgeschakeld.

Ook de voorzitter van het Millenniumplatform, voormalig Philips-president J. Timmer, opperde deze mogelijkheid gisteren in het televisieprogramma `Buitenhof'. Zwitserland heeft al eerder besloten dat het bij de eeuwwisseling zelfstandig in zijn eigen elektriciteitsbehoefte moet kunnen voorzien.

Voor Nederland is het afsluiten van de koppelnetten met het buitenland een uiterste maatregel. “In de loop van 1999 zal een inschatting worden gemaakt of de elektriciteitsnetten millenniumbestendig zijn', aldus de woordvoerder. Pas dan kan over afsluiten een definitieve beslissing worden genomen.

Ook in andere branches dan de elektriciteitssector is Nederland bij de wisseling van het millennium afhankelijk van de aanpak van het computerprobleem over de grens. Het Millenniumplatform is ontevreden over de inspanningen die internationaal worden gedaan om het probleem te lijf te gaan.

“Minister Jorritsma en premier Kok hebben het probleem aan de orde gesteld', aldus de woordvoerder, “maar wij zijn weinig onder de indruk van de snelheid waarmee Brussel dit probleem aanpakt.'

De zegsman van het Millenniumplatform verwacht dat het kabinet in internationaal verband zal blijven aandringen op “Europese actie'.