HBO vreest voor kwaliteit opleidingen

Zonder structurele verhoging van het budget voor de instellingen in het hoger beroepsonderwijs (HBO) zal de kwaliteit van het onderwijs sterk onder druk komen te staan en de werkdruk van de docenten onaanvaardbaar hoog worden.

Het aantal HBO-studenten neemt al jaren toe en zal de komende vier jaar nog sterker stijgen, terwijl het budget sinds 1991 niet meer is verhoogd.

Dit schrijft prof.dr. F. Leijnse, voorzitter van de HBO-raad, vandaag aan de Tweede Kamer. Behalve de groei van het aantal studenten krijgen de instellingen deze kabinetsperiode (tot begin 2002) te maken met 176 miljoen aan bezuinigingen op een budget van 2,7 miljard per jaar. Leijnse hoopt met de brief de aandacht van de Kamerleden op de problemen in het HBO-onderwijs te vestigen met het oog op de behandeling van de Onderwijsbegroting half november. Uit vooraanmeldingscijfers blijkt dat het aantal HBO-studenten dit studiejaar met drie procent is toegenomen terwijl vorig jaar de groei nog twee procent bedroeg. Het Sociaal en Cultureel Planbureau verwacht dat tegen het einde van deze kabinetsperiode het aantal HBO-studenten met 30.000 is gegroeid. Deze prognose is hoger dan de toename waar het ministerie van Onderwijs rekening mee houdt. De hogescholen bepleiten een structurele verhoging van het HBO-budget die overeenkomt met de toenemende vraag naar hoger beroepsonderwijs.