`B en W Delfzijl te informeel'

De Delfzijlster PvdA-wethouder J. Menninga (ruimtelijke ordening, milieu) heeft zijn bevoegdheden overschreden. Hij heeft het bedrijf Blijdorp International Merchants Group in Farmsum twee jaar geleden een grondsubsidie van een half miljoen gulden toegezegd, zonder de raad hierover in de te lichten.

Dit concludeert de onafhankelijke commissie die in opdracht van de gemeenteraad inzicht moest verschaffen in een door Menninga in 1996 gedane financiele toezegging aan het bedrijf. Het is nog onduidelijk of Menninga wethouder kan blijven. Woensdag buigt de raad zich over de kwestie. Menninga zelf toonde zich niet ontevreden over het rapport. Hij overweegt niet op te stappen. “Deze zaak is geen bestuurscrisis waard.'

Vorige maand werd een motie van wantrouwen in de gemeenteraad van Delfzijl, ingediend door de twee andere collegepartijen CDA en VVD en ondersteund door GroenLinks en SP, niet in stemming gebracht. Menninga mocht een nader onderzoek afwachten. De onderzoekscommissie, onder leiding van oud-Kamerlid A. Doelman-Pel, concludeert dat de brief waarin Menninga de subsidie beloofde, geen gebruikelijke procedure heeft gevolgd. Het college van B en W blijkt de toezegging niet te hebben bekrachtigd. Zowel Menninga als burgemeester E. Haaksman (VVD) had een grote handelingsvrijheid, stelt de commissie in het zaterdag verschenen eindrapport. Dit kon gebeuren, omdat in Delfzijl een “informele' cultuur heerst waarin “veel onuitgesproken verwachtingspatronen' leefden die tot “ver uiteenlopende percepties en irritaties' leidden. De zaak is in het college wel diverse malen besproken, maar daarvan werd weinig vastgelegd. De commissie vindt dat Delfzijl snel vaste procedureregels over steunverlening moet opstellen.

Blijdorp, een groothandel in luxe goederen, kon twee jaar geleden 1,2 hectare gemeentegrond kopen voor tien gulden per vierkante meter. De gemeente Delfzijl en Groninger Seaports (het vroegere havenschap) zouden er elk 12,50 gulden bijleggen. Toen het havenschap zijn verplichting introk draaide Delfzijl voor de totale kosten op van 300.000 gulden.

Menninga bood Blijdorp nog eens drie hectare aan voor de prijs van drie gulden. Voor de wethouder stond de werkgelegenheid voorop. Van enig persoonlijk voordeel voor Menninga was geen sprake.

De gemeenteraad beslist woensdag over het lot van Menninga. Zijn eigen partij de PvdA (9 van de 23 zetels) en D66 (1) vinden dat hij weliswaar fout heeft gehandeld, maar daarvoor niet hoeft op te stappen. CDA (5) en VVD (4) beraden zich nog. VVD-factievoorzitter J. Heijn vindt dat Menninga's p[ositie onhoudbaar is. Hij voorziet dat bij een vertrek van Menninga ook de andere PvdA-wethouder zal opstappen. In dat geval zou een college van CDA, VVD, SP en Groen Links (samen 12 zetels) worden gevormd. CDA-fractievoorzitter J. Smid noemt dit “heel krap'. “Maar als het niet anders kan, dan moet het.'