`Werknemers betalen te veel premies'

Werkgevers betalen te weinig aan sociale premies en werknemers betalen teveel. Dat stelt de Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in een vandaag verschenen nota. Werknemers betalen volgens de MHP jaarlijks bijna vierhonderd gulden teveel.

De volgens de vakcentrale “ongelijke behandeling' is het gevolg van de uiteenlopende vermogensposities van de sociale fondsen die de sociale premies ontvangen en daaruit onder meer de sociale uitkeringen betalen.

De fondsen die gevoed worden door premies die door werknemers worden betaald, hebben dit en volgend jaar naar verwachting overschotten.

De fondsen die afhankelijk zijn van werkgeverspremies kampen dit en volgend jaar met tekorten.

Vooral voor het AOW-fonds wordt door werknemers teveel betaald, zo stelt financieel medewerker E. Haket van de vakcentrale. Hij zit namens het middelbaar en hoger personeel in alle besturen van de drie sociale fondsen. Het AOW-fonds kampt volgend jaar met een overschot van bijna drie miljard gulden.

De AOW-premie van 17,9 procent wordt via de eerste belastingschijf geheven en is volgens de MHP bijna een procent te hoog. Belastingbetalers met een inkomen hoger dan 57.000 gulden betalen daarmee 457 gulden teveel AOW-premie.

Tegenover het overschot van het AOW-fonds staat een tekort bij bijvoorbeeld het ZFW-fonds waaruit onder meer de kosten voor medicijnen en ziekenhuizen worden betaald. Eerder deze week bleek dat dit fonds samen met het AWBZ-fonds (voor onder meer gehandicapten- en ouderenzorg) kampt met een tekort dat ruim twee miljard gulden hoger zal zijn dan waar het kabinet in september van uit ging.

Wanneer het kabinet met zijn premiestelling de tekorten en overschotten van de sociale fondsen binnen twee jaar tot nul wil terugbrengen, zullen het de werkgevers zijn die een zogenoemde premie-inhaalslag moeten maken. De voor 80 procent door de werkgevers betaalde ZFW-premie moet daarvoor met 0,4 procentpunt omhoog.

De vakcentrale meent net als de beheerder van het ZFW-fonds, de Ziekenfondsraad, dat volgend jaar de ZFW-premie te laag wordt vastgesteld. “Dit staat in schril contrast met de premiestijging van 10 tot 12 procent die particulier verzekerden in 1999 te wachten staat', meent de MHP. Niet alleen moet de werkgever meer ZFW-premie gaan betalen, ook de volledig door de werkgevers betaalde WAO-premie moet met 0,13 procentpunt omhoog naar 7,88 procent. De premie van 8,11 procent van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, de WAZ, is evenzeer te laag vastgesteld en wel met 0,6 procentpunt.

    • Robert Giebels