Tussen Oslo en Washington

Een overzicht van de sinds het autonomieakkoord van Oslo (1993) gesloten tussenakkoorden:

13 sept. 1993: Declaration of Principles (gebaseerd op de overeenstemming die eerder in Oslo was bereikt). Legt de basis voor de terugtrekking van Israel uit de Gazastrook en Jericho, alsmede de overdracht van bevoegdheden aan het Palestijns Gezag. Voor de tenuitvoerlegging van het akkoord zullen nadere onderhandelingen worden gevoerd.

31 maart 1994: Om de veiligheid van de Palestijnen in Hebron te garanderen, komen er 160 internationale waarnemers.

4 mei 1994: Terugtrekking van het Israelische bezettingsleger uit de Gazastrook en uit Jericho. De eerste fase van autonomie voor de Palestijnen: de overdracht van bevoegdheden aan het Palestijns Gezag. Een Voorlopige Palestijnse Raad zal het Israelische burgerbestuur vervangen en een aantal zaken (onder andere onderwijs en gezondheidszorg) regelen.

11 aug. 1995: Er wordt een akkoord gesloten dat voorziet in een tijdschema voor de terugtrekking van het Israelische leger van de Westelijke Jordaanoever, en in de stapsgewijze vrijlating van Palestijnse gevangenen. De kwestie-Hebron wordt uitgesteld.

27 aug. 1995: Nadere uitwerking van het akkoord van 4 mei 1994. Regelt onder andere de overdracht van bevoegdheden aan de Palestijnen in de Gazastrook en Jericho.

28 sept. 1995: Terugtrekking van het Israelische leger van de Westelijke Jordaanoever. Tweede fase van autonomie voor de Palestijnen. Overdracht van bevoegdheden aan het Palestijnse Gezag en het in het leven roepen van een Palestijnse Raad. De daadwerkelijke terugtrekking van de Westelijke Jordaanoever zal in drie fasen geschieden: in februari '97, oktober '97 en augustus '98. Dit wordt in de praktijk niet gehaald.

15 jan. 1997: Akkoord aangaande de overdracht van zo'n 80 procent van Hebron aan de Palestijnen.

Israel behoudt het recht om het beheer over nederzettingen en `militaire gebieden' in eigen hand te houden.

jan. 1998: Een voorstel van de Verenigde Staten waarin Israel 13,1 procent van de Westelijke Jordaanoever overdraagt, wordt door de Israeliers afgekeurd.