Stijging `medische' aanvragen voor asiel

Het aantal asielzoekers dat probeert op medische gronden een verblijfsvergunning in Nederland te krijgen is in anderhalf jaar gestegen van gemiddeld 20 tot 90 per week.

Het beroep op deze zogenoemde `medische claim' “zal alleen maar verder blijven toenemen', zegt dr. Jan de Nooij. Hij was tot 1 oktober als Medisch Adviseur van de IND belast met de beoordeling van de claims. Op het ogenblik probeert naar schatting 10 procent van de asielzoekers een verblijfsvergunning op medische gronden te krijgen. Vorig jaar oordeelde de Medisch Adviseur over in totaal 3.612 medische claims. In de helft van deze gevallen achtte hij verblijf in Nederland noodzakelijk. In de jaren daarvoor ging het om 2.600 (1996), 1.383 (1995) en 1.245 (1994) claims, zo bevestigde een woordvoerder van het ministerie van justitie gisteren.

Het steunpunt voor gezondheidszorg van vluchtelingen Pharos bevestigt de toename van het aantal medische claims.

De Nooij heeft onlangs zijn functie van Medisch Adviseur ingeruild voor een beleidsfunctie bij de IND. In zijn huidige functie adviseert hij de IND onder meer over noodzakelijke aanpassingen in de werkwijze van de Medisch Adviseur.

Volgens De Nooij kan de stijging verschillende oorzaken hebben. Het aantal asielzoekers neemt toe, en dus ook het aantal asielzoekers met gezondheidsklachten. De asielprocedures in Nederland zijn “dusdanig uitputtend lang dat mensen medische klachten ontwikkelen'. En asielzoekers raken steeds meer bekend met de mogelijkheden om in Nederland een verblijfstitel te krijgen op medische gronden. In de meeste gevallen komen asielzoekers pas aan het einde van de asielprocedure met hun medische klachten op de proppen, veelal omdat de andere mogelijkheden om een verblijfsvergunning te bemachtigen zijn uitgeput, aldus De Nooij.

    • Geert van Asbeck