`Ouders maken kind soms ziek'

Er moet een landelijke registratie komen van ouders die hun kinderen steeds ernstig ziek maken. Dit zegt de Utrechtse hoogleraar kindergeneeskunde W. Wolters in Scan, een uitgave van de academische medische instellingen in Utrecht. Het gaat om mensen die lijden aan een variant op het zogenoemde Munchhausen-syndroom. Zij ontketenen ziektes om aandacht te krijgen. Meestal gebruiken patienten zichzelf als slachtoffer, maar in sommige gevallen maken ze hun eigen kind ziek bijvoorbeeld door vergiftiging.

Wolters schat dat in Nederland jaarlijks zo'n 150 tot 200 kinderen tot in het ziekenhuis door hun ouders worden mishandeld. Hij baseert zijn schatting op eigen ervaringen en gesprekken met collega's. Als artsen in een ziekenhuis aanwijzingen hebben dat een kind stelselmatig wordt mishandeld, wordt een speciaal team gevormd om de ouders in de gaten te houden. Maar als dit wordt ontdekt, verhuizen ouders soms om elders door te kunnen gaan met de mishandeling.