Keizer van Japan maant accountants

Schandalen in de financiele sector houden de publieke opinie in Japan sterk in de ban. Deze week mengde zelfs de Japanse keizer zich in de discussie.

In de sfeer van wantrouwen die rond de Japanse financiele sector hangt heeft de Japanse keizer zich verwaardigd accountants op te roepen hun werk beter te doen. Op een deze week gehouden congres van accountants zei hij dat “het garanderen van eerlijkheid en transparantie in alle sectoren van de samenleving van groeiend belang is in het omgaan met openbaarheid van informatie en internationale maatstaven bij economische activiteiten'.

Niet bekend

Vanwege het feitelijke faillissement is de verwachting dat de staat nul yen zal betalen voor de aandelen LTCB, waarin de handel gistermorgen is stilgelegd. Aandelen LTCB sloten gisteren op een koers van 2 yen (3 cent). De nationalisatie heeft plaats onder de deze maand nieuw aangenomen wetgeving. De overheid zal een nieuwe bedrijfsleiding benoemen en de activiteiten van de bank gewoon voortzetten om de debiteuren van de bank niet in problemen te brengen.

De regering dekt alle verliezen van de bank en zal de slechte leningen saneren. Het plan is de LTCB binnen een jaar weer van de hand te doen.

Het is nooit de bedoeling van de regering geweest om de LTCB te nationaliseren. De regering wilde deze zomer wederom geld in de bank pompen. De oppositie stak hier echter een stokje voor omdat de regering geen enkele tegenprestatie van de LTCB eiste, zoals opening van zaken. Vervolgens ging een gelieerde instelling van de LTCB failliet en kwam de vuiligheid naar buiten die uiteindelijk heeft geleid tot een aanklacht tegen de LTCB-leiding wegens fraude, deze week ingediend door politici van de oppositie.

Om uit de huidige recessie te komen is in eerste instantie het belangrijkste dat de injectie van overheidsgeld een week geleden mogelijk is gemaakt. De stand van zaken na een week is dat de spits is afgebeten door de Industrial Bank of Japan (IBJ) en dat ook de Chuo Trust Bank bereid is overheidsgeld aan te nemen. Chuo Trust geeft als speciale reden dat het de failliete boedel overneemt van de Hokkaido Takushoku Bank, die eind vorig jaar plotseling aan zijn einde kwam. Daarnaast zijn er twee banken, de Tokai en de Daiwa bank, die hebben laten weten de injectie “met een positieve houding in onderzoek te hebben'. De overige 14 grote Japanse banken laten weten ofwel “op eigen kracht' de problemen te willen overwinnen, dan wel dat de kwestie nog “blanco' is.

IBJ-president Masao Nishimura voert als reden aan voor het besluit van zijn bank dat het een “maatschappelijke verantwoordelijkheid' van de banken is om het geld te gebruiken dat de overheid nu heeft klaarliggen. Door hun zwakke financiele basis zijn banken hun kredieten aan het bedrijfsleven sterk gaan beperken en “als we dit niet stoppen zullen zelfs gezonde bedrijven failliet gaan', aldus Nishimura.

Het bewustzijn dat Japan in een recessie verkeert is inmiddels zover doorgedrongen dat het Economisch Planbureau begin deze maand de groeiprognose van de economie voor dit jaar verlaagde van plus 1,9 procent naar minus 1,8. Eerder dit jaar zei bijvoorbeeld analist Richard Jerram van ING nog dat de overheid net zo veel geld in de economie zal pompen als nodig is om het zelf vastgestelde doel te halen. Deze plan-economische gedachtengang lijkt de overheid nu voorlopig terzijde te hebben gezet.

Revitalisering van de banken is uiteindelijk pas een eerste stap op weg naar economisch herstel.

    • Hans van der Lugt