Kabinet stelt aanleg wegen in regio's uit; Veel geld voor light rail

Het kabinet is ondanks fel aandringen van provinciale en lokale bestuurders niet bereid een aantal infrastructurele knelpunten versneld aan te pakken.

Enkele projecten, waaronder de A73 tussen Venlo en Maasbracht, zullen wegens geldgebrek niet meteen worden uitgevoerd. Maar premier Kok en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) sloten gisteren niet uit dat er op korte termijn toch overeenstemming met regionale bestuurders kan worden bereikt. Het kabinet wil opnieuw onderhandelen over de projecten. Zowel Kok als Netelenbos liet doorschemeren dat er een oplossing kan komen als de provinciale overheden meer gaan betalen.

Op veel plaatsen in het land werd met teleurstelling gereageerd op de aankondigingen van het kabinet. CDA-fractieleider De Hoop Scheffer noemde het gisteren “kwalijk' dat het kabinet eerdere afspraken met provincies niet nakomt. “Ik noem dat onbehoorlijk bestuur', aldus de leider van de grootste oppositiepartij.

In totaal werd het kabinet het gisteren eens over investeringen in de infrastructuur ter waarde van 67 miljard gulden tot en met het jaar 2010. Het gisteren gepresenteerde Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), dat de periode 1999-2003 beslaat, bevat projecten voor een bedrag van 26 miljard gulden.

Het kabinet besloot vooral veel geld uit te trekken voor de verbetering en de uitbreiding van het openbaar vervoer. Dat geldt in het bijzonder voor zogeheten light rail-verbindingen met nieuwe woonwijken, die in het kader van het VINEX-programma verrijzen bij veel grotere plaatsen.

In Limburg, dat alles in het werk had gesteld Den Haag tot andere gedachten te brengen, werd gisteravond met teleurstelling en woede gereageerd. De gemeenteraad van Venlo had vooraf al gedreigd dat ze het centrum van de stad voortaan zou afsluiten voor vrachtverkeer als de wens voor de A73 niet zou worden gehonoreerd. Het kabinet negeerde ook de wens van Venlo de A74 richting Duitsland versneld aan te leggen.

Het Noorden van het land had meer reden tot tevredenheid. Er zal ruim een miljard gulden extra worden besteed aan een reeks projecten, waaronder rondwegen om Groningen en Sneek. De Groningse commissaris van de koningin, H. Alders, zei echter “verrast' te zijn over de aankondiging van het kabinet dat er een studie zal worden ingesteld naar de vraag of de Zuiderzee-lijn (Randstad-Lelystad-Groningen) en de Hanzelijn (Randstad-Lelystad-Zwolle) elkaar niet beconcurreren.

Overijssel is opgelucht omdat het kabinet het groene licht heeft gegeven voor de Hanzelijn en de verlenging van rijksweg 50 van Kampen naar Emmeloord. Teleurstelling is er over het uitstel van de aanleg van rijksweg 35 van Zwolle naar Almelo, van de rondweg bij Ommen, de rijksweg 15 (Varsseveld-Enschede) en de noordelijke tak van de Betuwelijn.

Amsterdam heeft verheugd gereageerd op de reservering van 518 miljoen gulden voor de Noord/Zuidlijn. Amsterdam zal het echter nog wat langer dan aanvankelijk voorzien moeten stellen zonder een Tweede Coentunnel.