Groenen juichend over regeerplan; Euforie op partijcongres

Het rood-groene regeerakkoord in Duitsland kan op grote bijval rekenen van de achterban van de Groenen. Dat viel gisteravond af te leiden uit de euforische stemming op het congres van de partij in Bonn.

Verwacht wordt dat een royale meerderheid van de partijbasis vandaag zijn goedkeuring zal geven aan het coalitieakkoord met de SPD. Morgen houden ook de sociaal-democraten een partijdag.

“Dit is de eerste stap op weg naar vergroening van het belastingsysteem', zei Gunda Rostel een van de twee partijvoorzitters van de Groenen gisteravond. “We zijn op weg naar het groene paradijs', riep een van de 800 afgevaardigden in de zaal uit. En Daniel Cohn-Bendit (`Rode Danni') liep tevreden rond en grinnikte “Wat een eenheid! Wat een eenheid!'.

De Groenen zijn zeer tevreden met het onderhandelingsresultaat, zei Rostel. De partij heeft 2 ministerposten in de wacht gesleept (Buitenlandse Zaken, Milieu en Gezondheidszorg) en zal 5 parlementaire staatssecretarissen leveren. Ook leveren de Groenen de vice-voorzitter voor de Bondsdag.

“Deze partijdag zal geschiedenis maken', zei Rostel. Ze tekende er echter bij aan dat de partij niet op alle gebieden haar zin heeft gekregen. Ze verwees naar de ecologische belastinghervorming. De geringe stijging van de benzineprijs is naar de mening van de Groenen veel te weinig. De partijbasis stemde eerder voor een prijsstijging van 5 Mark per liter benzine in een periode van tien jaar. In het coalitieakkoord is het een stijging van slechts 6 pfennig geworden in 1999, ondanks de inspanningen van de onderhandelaars van de Groenen.

In ieder geval kunnen door de ecologische belastinghervorminng de loonkosten twee procent dalen, zei Rostel, waardoor deze onder 40 procent uitkomen. Arbeid wordt ontlast; alleen op deze manier kunnen nieuwe banen aantrekkelijker worden, zei ze.

Ook het dubbele staatsburgerschap voor buitenlanders noemde ze een groot succes.

Dat zelfs Bild schrijft dat 900.000 Turken nu Duitsers kunnen worden en welkom zijn, noemde ze een “Riesenerfolg'. En uiteraard zou zonder de Groenen het afscheid van de kernenergie niet plaatsvinden meende Rostel. Een enkele afgevaardigde mopperde nog dat de afschaffing van atoomenergie “zo snel mogelijk' moet gebeuren, maar Rostel meende dat het regeerakkoord voldoende garanties biedt. Een jaar lang wordt met de atoomindustrie, vakbonden en deelstaten geprobeerd tot concensus te komen over het stilleggen van de 19 kerncentrales in Duitsland. Als de gesprekken nergens toe leiden, kan de overheid de bedrijven dwingen. De vakbond voor energie en bouw heeft zich al hevig tegen de plannen verzet omdat er zeker 40.000 arbeidsplaatsen kunnen verdwijnen en Duitsland de technologische hoogwaardige know-how kwijtraakt.

    • Michèle de Waard