Geneesmethoden

In NRC Handelsblad van 15 oktober werd ik geciteerd in het artikel `alternatieve genezer heeft vrij spel'.

Tot mijn eigen verbazing las ik dat ik geen vertrouwen zou hebben in de beroepsverenigingen. Het citaat was als volgt: “ze bepalen zelf de drempel, en die kan heel laag zijn, zodat de organisatie veel leden heeft en zichzelf zo legitimatie verschaft'.

Ik heb dit wel gezegd, maar het betreft hier niet de bonafide beroepsorganisaties van alternatieve artsen en therapeuten, doch dubieuze samenwerkingsverbanden van meer `sekte-achtige praktijken'.

Beroepsorganisaties van maatschappelijk erkende geneesmethoden als acupunctuur en homeopathie bijvoorbeeld, doen uitstekend werk en zijn serieuze gesprekspartners in het overleg met de overheid met betrekking tot de positie van de alternatieve geneeswijzen in onze gezondheidszorg. Bovendien stellen zij bepaalde kwaliteitseisen aan de leden, hebben een intern tuchtcollege, zijn actief op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, (bij)scholing, voorlichting, etcetera.

Ik vond het artikel overigens erg eenzijdig met veel aandacht voor de (uiteraard negatieve) meningen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij en de Stichting Skepsis. Dit werd dus nog versterkt door een onjuiste weergave van mijn visie, waarmee de bonafide beroepsverenigingen geen recht werd gedaan en evenmin hun betrouwbare leden.

    • Coord. St.Inform.Voorz.Alternatieve Geneeswijzen
    • J. Pol