Gasunie wil pijp naar Engeland

De Nederlandse Gasunie wil voor 850 miljoen gulden een pijpleiding tussen Callantsoog in Noord-Holland en de Engelse kustplaats Bacton aanleggen.

De leiding die 200 kilometer lang wordt en over de bodem van de Noordzee komt te liggen, moet Groot-Brittannie tijdens strenge winterperioden als een piekvraag ontstaat, aan voldoende aardgas helpen.

Volgens Gasunie-woordvoerder Piet Bakker wordt er momenteel volop onderhandeld met verschillende Britse gasbedrijven. “We hopen volgend jaar contracten af te sluiten, daarna volgt de finale investeringsbeslissing.' De voorbereidende stappen voor aanleg van de pijpleiding zijn al gezet: overleg met de betrokken gemeenten Zijpe en Anna Paulowna over bestemmingsplannen en vergunningen en opties voor de aankoop van grond.

Gasunie geeft met dit nieuwe project meer handen en voeten aan haar streven om behalve de levering van Nederlands aardgas in het binnenland en in Duitsland, Frankrijk, Belgie, Italie en Zwitserland ook met handel en dienstverlening geld te verdienen. Studies wijzen uit dat Groot-Brittannie tot het jaar 2005 een overschot aan aardgas heeft, maar in de winter al gas tekortkomt om in alle uithoeken van het land te leveren. Gasunie kan in die perioden snel voldoende gas leveren omdat het grote gasveld in Slochteren daar voldoende capaciteit voor heeft en Nederland bovendien beschikt over drie ondergrondse opslagvoorzieningen waarin gas onder hoge druk wordt bewaard.

Momenteel heeft Groot-Brittannie nog een gasoverschot dat via een pijpleiding naar het continent wordt geexporteerd. Na 2005 neemt de Britse productie echter snel af en ontstaat er een tekort. De Gasunie kan dan permanent aan Groot-Brittannie gaan leveren.