APENSTAARTJE 3

In een - overigens alleszins interessante - bijdrage `Slakken, katten varkens, rolmops' (W&O, 10 oktober) schijnt de auteur moeite te hebben met het preciseren van de oorsprong en de oorspronkelijke betekenis van het symbool @, thans van het PC-toetsenbord bekend als `apenstaartje'.

Naar ik meen te weten ontstond dit symbool rond 1200 in Toscane, de bakermat van de moderne valutahandels-, bankbedrijfs- en boekhoudkunde. Dit symbool, een samenvoeging van de letters a en c, werd geintroduceerd als afkorting voor de veel gebruikte (Italiaanse) uitdrukking: `al cambio (di)', wat `tegen de wisselkoers (van)' betekent. Het is duidelijk dat deze afkorting handig was voor bankiers en geldwisselkantoren. Aangezien de wisselkoers van een vreemde munt niets anders is dan de waarde of prijs daarvan, uitgedrukt in lokale munt, werd dit symbool gaandeweg tevens gebruikt door handelaren bij het schrijven van facturen. Het symbool @ betekende daarin zoveel als `voor de stukprijs van'. Als afgeleide daarvan bedient men zich nu nog regelmatig van: a.

    • M. van der Elst den Haag