Winstgroei bij Van Heek/Ten Cate

Textielgroep Van Heek-Ten Cate heeft in het afgelopen boekjaar 1997/98 dat eindigde op 31 juli, een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening behaald van 5,5 miljoen gulden tegenover 3,6 miljoen gulden in het jaar ervoor.