Winst beursfondsen licht lager

De winst van de Nederlandse beursfondsen is in het eerste halfjaar van 1998 gedaald. Samen behaalden de fondsen een winst van 29 miljard gulden 0,7 miljard gulden minder dan dezelfde periode vorig jaar.

Het resultaat is vooral afgeremd doordat bij de industriele beursfondsen de winst met 24 procent daalde. Het beeld van de industrie is echter sterk vertekend, omdat `beursreus' Unilever in de vergelijkbare periode vorig jaar de winst extra zag stijgen door de verkoop van vier chemiebedrijven. Zonder deze uitschieter zou de winst in de industrie juist met 16 procent zijn gegroeid.