Wet nodig voor invloed beleggers; Pleidooi van VEB:

Slechts 4 van de 27 ondernemingen die behoren tot de hoofdfondsen op de Amsterdamse effectenbeurs hebben de belegger vorig jaar meer zeggenschap gegeven.

De slechte positie van de belegger moet desnoods via wetswijziging worden verbeterd.

Dat is de conclusie die de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) trekt in haar vanochtend gepubliceerde rapport `Corporate Governance bij AEX-fondsen'.

Alleen chemieconcern Akzo Nobel, verzekeraar Fortis Amev, handelshuis Hagemeyer en KNP BT, dat na afsplitsing van de papiertak momenteel als Buhrman op de beurs staat genoteerd, hebben de belegger meer zeggenschap gegeven.

Het rapport omvat een overzicht van de naleving, door de meest verhandelde aandelenfondsen op de beurs, van de veertig aanbevelingen van de Commissie Peters uit juni 1997. Die commissie pleitte voor meer zeggenschap voor aandeelhouders en een grotere transparantie van de betreffende ondernemingen.

“Eigenlijk was het al onzin dat bedrijven dit jaar zeiden dat ze waren overvallen door de aanbevelingen', zegt VEB-directeur P.P.F. de Vries in een toelichting. “Die regels waren immers al een jaar oud. Maar goed, ze krijgen nu nog een jaar en dan moet de politiek maar ingrijpen.' De Vries denkt dat er dan voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak is voor een wetswijziging.

VEB vindt dat de discussie zich de komende maanden meer moet concentreren op concrete kwesties die voor aandeelhouders spelen, zoals het dividendbeleid, optietoekenning en optieplannen emissiemachtigingen, en fusies en grote acquisities.

De vereniging pleit voor een fundamentele discussie over het structuurregime en het ontbreken van invloed van aandeelhouders op de samenstelling van bestuur en raad van commissarissen. “De angst voor deze discussie vanwege mogelijke reacties uit werknemerskringen is naar onze mening ongegrond' aldus de VEB.

Zij herhaalt de aanbevelingen dat certificering van gewone aandelen en het daaraan gekoppeld ontnemen van het stemrecht van aandeelhouders (een beschermingsconstructie tegen vijandige overnames) moet worden afgeschaft.

Het is volgens de vereniging in strijd met een redelijke en evenwichtige zeggenschapssituatie.

Met rapportcijfers geeft de vereniging aan in hoeverre de hoofdfondsen de aanbevelingen van de Corporate Governance naleven. Bij Vendex worden de aanbevelingen voor de relatieve positie van de gewone aandeelhouder het minst goed opgevolgd. Voorlaatste is Unilever die een plaats onder ING staat. De onderste drie krijgen allemaal een 1,0 van VEB. Bovenaan de lijst prijkt Philips (6,5). Tweede staat Akzo Nobel (6,3) gevolgd door Elsevier (6,2).