Van Duijn komt terug op prognose

Robeco's topeconoom J.J. van Duijn verwacht dat beleggers op de Westerse effectenbeurzen de grootste koersdalingen achter de rug hebben.

In zijn toespraak bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam zei hij gisteren dat de verwachte correctie op de Westerse beurzen “niet buitengewoon ernstig' zal zijn. Hij zei dat het “waarschijnlijk lijkt' dat de groei van de moderne Westerse economie - door informatietechnologie gedreven - onderschat wordt.

Zijn optimisme lijkt in conflict met uitlatingen die hij vorige maand deed. Hij haalde zich toen veel kritiek op de hals door zich somber uit te laten over de vooruitzichten van de economie. Volgens Van Duijn zouden Nederland en Europa rekening moeten houden met een recessie. Tussen nu en het jaar 2000 zou de economische groei “dicht in de buurt' van nul komen. De bodem zou in het jaar 2000 worden bereikt en het herstel zou in 2001 inzetten. Maar de daling kan ook ernstiger zijn, waarschuwde hij toen. Diverse politici en president Duisenberg van de Europese Centrale Bank weerspraken dat Europa te maken zal krijgen met een recessie.

Gisteren verklaarde Van Duijn dat de ontwikkelingen op de beurs vaak niet parallel lopen met de groei van de economie. Daarom verschilt zijn beleggersvisie van zijn economenvisie. “Als econoom moet ik constateren dat de beurs een hele serieuze waarschuwing heeft gegeven.'

Volgens Van Duijn loopt de beurs ongeveer tien tot dertien maanden vooruit op de economie. “Het voorspellend vermogen van het collectief van kopers en verkopers, binnenlands zowel als buitenlands, particulier als institutioneel, dat wij tezamen `de beurs' noemen, is daarmee tamelijk indrukwekkend te noemen. Waar particuliere en institutionele beleggers niet goed in staat blijken de omslagpunten in de conjunctuur te voorspellen, blijkt het collectief der beleggers met een vrij grote nauwkeurigheid dat wel te kunnen.'

Topeconomen en analisten hebben volgens Van Duijn echter moeite om kortetermijnvoorspellingen te doen. Veel beleggers zijn na de sterke fluctuaties van de koersen van de afgelopen tijd het spoor bijster. Op de beurs zijn onder de handelaren ook steeds meer aanhangers te vinden van de hypothese dat de markt een volstrekt willekeurige koers vaart.

Van Duijn: “Handelaren geloven dat de markt het pad van een dronkeman volgt, van wie je ook nooit weet in welke richting hij een stap zal zetten. Ik geloof daar niet in. Als ik die theorie zou aanhangen zou ik een andere baan hebben.'

Van Duijn adviseert beleggers op dit moment vooral aandelen te kopen die op lange termijn rendement opleveren. Aandelen in de financiele dienstverlening, gezondheidszorg en informatietechnologie zijn volgens hem nu betere aankopen dan aandelen in bijvoorbeeld energie of grondstoffen.