Rechters dreigen met uitstel van OZB-zaken

De Nederlandse rechters dreigen de behandeling van duizenden beroepszaken tegen het verhogen van de onroerendezaakbelasting (OZB) uit te stellen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR) zijn er niet genoeg rechters om alle klachten te behandelen.

“We zitten tot over onze oren in het werk', aldus voorzitter L. van der Weij van de NVVR en president van het gerechtshof in Arnhem. Het hof in Arnhem heeft nog drieduizend OZB-zaken liggen, het hof van Den Bosch zelfs vierduizend. De NVVR waarschuwt al jaren voor een te hoge werkdruk bij de rechtbanken en gerechtshoven. “Je moet soms kiezen. Of zaken uitstellen of ze iets sneller behandelen dan misschien gewenst is', aldus Van der Weij. Vooral in het strafrecht zijn langere wachttijden gevaarlijk, waarschuwt hij. “Daar gelden termijnen die niet mogen worden overschreden.' Gebeurt dat toch, dan kan dat leiden tot lagere straffen.

In maatregelen om efficienter te gaan werken ziet de voorzitter van de NVVR weinig. “Dat doen we al jaren. Daar is niets meer te winnen.' Hij schat dat enkele honderden extra personeelsleden nodig zijn. “Dat kunnen zowel rechters zijn als ondersteunend personeel.'

Volgens Van der Weij heeft de politiek dit jaar geen geld uitgetrokken voor het verbeteren van de rechterlijke organisatie. In 1999 komt er 29,7 miljoen gulden beschikbaar en dat bedrag loopt op naar 130 miljoen gulden in 2002. “Het overgrote deel daarvan is echter bestemd voor automatisering en reorganisatie. Er is alleen geld voor hier en daar een extra rechter. Terwijl de commissie-Leemhuis heeft gezegd dat er tientallen miljoenen nodig zijn voor extra capaciteit.'