Ramsj

B.R. Immerzeel, F. van Esch: Verzet in Nederlands-Indie. Gebonden, Sdu 1993, van f 39,90 voor f 12,90. De Slegte

Nogal dor uitgegeven studie over het verzet in Nederlands-Indie tegen de Japanse bezetting tussen 1942 en 1945 - een onderwerp waarover niet veel is gepubliceerd. Het boek bevat acht bijdragen van verschillende auteurs over o.a. het Molukse verzet in Batavia en de volksopstand op Sapoera. Nuttig is het uitvoerige `documentatieoverzicht' van Monique Orth.

    • Ewoud Sanders