Ramsj

J.L. Locher (red.): De werelden van M.C. Escher. Paperback Meulenhoff 1971, voor f 25,-. Steven Sterk Utrecht

Overzicht van het werk van de beroemde lithograaf en houtsnijder M.C. Escher (over wie onlangs een biografie is verschenen). De inleidende hoofdstukken tellen 62 pagina's. Daarna volgen prenten, merendeels in z/w. Binnen verschijnt goedkope herdruk van dit boek, eveneens voor f 25,-.

    • Ewoud Sanders