Meer tenten voor nieuwe asielzoekers; Derde kamp noodzakelijk

Er komt een derde tentenkamp voor asielzoekers wier aanvraag om toelating nog niet in behandeling is genomen. Directeur L. Elting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft dit gisteren gezegd.

Hij sluit de oprichting van meer tentenkampen voor asielzoekers niet uit. Eerder zette het ministerie van Justitie, waaronder de IND valt, een dergelijk kamp in Ermelo en Heumensoord op. Gisteren kondigde ook het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) de oprichting van een ander tentenkamp, voor asielzoekers die al in de procedure zijn opgenomen, in Roermond aan. Eerder werden dergelijke `luxere' partytenten in Leiden en Dokkum neergezet.

De IND en de gemeente Nijmegen voerden gisteren overleg over het tentenkamp op Heumensoord, dat afgelopen weekeinde werd geopend, nadat legertenten in Ermelo niet bestand bleken te zijn tegen wind en regen. Burgemeester D'Hondt van Nijmegen is in een “stevig maar beschaafd' gesprek overeengekomen dat de tenten in Heumensoord nog minimaal een maand blijven staan. Eerder liet burgemeester D'Hondt weten dat de tentenkampen moeten worden opgedoekt zodra het begint te vriezen. De partytenten in Heumensoord kunnen worden verwarmd.

VNG-directeur Kerckhaert zei vanochtend voor de radio dat gemeenten wel huizen willen afstaan voor de opvang van asielzoekers, zolang deze opvang tijdelijk is. Hij noemde het een fabeltje dat woningcorporaties plaats hebben voor duizenden asielzoekers. Minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) heeft laten weten dat de tijdelijke opvang van asielzoekers in huizen niet alleen in probleemwijken moet gebeuren.

Cohen voelt weinig voor het maken van uitzonderingen voor individuele schrijnende gevallen. Dit zei hij gisteren tijdens een debat in Amsterdam over de uitzetting van het Turkse kleermakersgezin Gumus nu ruim een jaar geleden. Gumus moest het land uit omdat hij niet voldeed aan de voorwaarden voor de witte-illegalenregeling.

Omdat het gezin zo ingeburgerd was en de oudste zoon al zes jaar naar school ging in Amsterdam vindt burgemeester Patijn dat voor het gezin een uitzondering had moeten worden gemaakt.

Patijn riep Cohen gisteren op om als staatssecretaris voor de toekomst de vrijheid op te eisen om in geval van dwingende redenen van humanitaire aard datgene te doen wat zijn hart hem ingeeft. Maar Cohen is van mening dat “je geweldig moet oppassen met decretionaire bevoegdheid'. “Ik vind dat de humaniteit van een beleid moet zitten in de regels en niet moet afhangen van wie er toevallig als staatssecretaris zit.'

Achteraf bezien vindt Cohen wat de zaak-Gumus betreft dat er geen onrecht is gedaan.