Korthals wil regels voor telefonisch enqueteren

Telefonische enqueteurs moeten voortaan hun naam en het commerciele doel van hun oproep aan het begin van ieder gesprek melden. Minister Korthals (Justitie) zal dit wetsvoorstel, dat voortvloeit uit een Europese richtlijn, binnenkort aan de ministerraad aanbieden.

Korthals schrijft dit in een antwoord aan het Tweede-Kamerlid Verhagen (CDA). Dit Kamerlid had zich geergerd aan de toename van de telefonische verkoop en dito enquetes. De bewindsman wijst er verder op dat de branche-organisatie DMSA, waarbij circa tachtig procent van de ondernemingen is aangesloten, gedragsregels heeft opgesteld voor het gebruik van persoonsgegevens bij direct marketing.

De regels moeten voorkomen dat de consument hinder ondervindt van telefoonmarketing. Wordt iemand toch lastiggevallen door telefonische verkopers, dan kan hij via het telefoonnummer 0800-022 46 66 doorgeven niet langer te willen worden benaderd. Dit speciale telefoonnummer is in het leven geroepen door de branche-organisatie DMSA.

Minister Korthals overweegt nu deze regeling in een wet vast te leggen. Hierdoor zullen ook de enqueteurs die zich niet bij de branche-organisatie hebben aangesloten, zich aan de regel moeten houden om mensen die hebben laten weten niet langer te willen worden benaderd, daadwerkelijk niet meer te bellen.