Groningen: scheid afval in fabriek, niet thuis

De gemeente Groningen wil in het centrum en de daarom heen liggende oude wijken stoppen met het gescheiden inzamelen van afval. De kosten zijn hoog en het composteren vergt in verhouding veel energie.

Het college van B en W stelt de raad voor het huishoudelijk en gft-afval in de toekomst te scheiden in de Groningse scheidingsfabriek.

Het organische deel zou vervolgens moeten worden vergist in een nieuw te bouwen vergistingsinstallatie bij de Vagron. Vergisten levert energie op in de vorm van methaangas, dat de fabriek van stroom zal voorzien aldus de Groninger wethouder R. Paas (Milieu). De rest wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De combinatie van een scheidingsfabriek en een vergistingsinstallatie is uniek voor Nederland.

Paas verwacht dat de nieuwe regeling op den duur goedkoper is dan de huidige. “De uitstoot van broeikasgas is bij vergisten minder groot dan bij composteren. Het ophalen van de gft-emmers kost nu ook energie. De vuilniswagens leggen veel kilometers af en manoeuvreren dikwijls moeizaam door de straten. Bovendien hebben we te maken met strengere arbo-eisen. Vuilnismannen mogen niet meer zoveel tillen. Huisvuil zal in de toekomst alleen maar mechanisch worden ingezameld.'

De ongeveer 43.000 huishoudens in de binnenstad zamelen momenteel relatief te weinig gft-afval in, aldus Paas. Niet uit onwil overigens, maar omdat velen geen tuin hebben. Voor het college mogen de groene bio-emmers verdwijnen. De bewoners kunnen hun grijze vuilniszakken straks in ondergrondse containers gooien, waarvan er in Groningen honderden zullen worden gebouwd. In de buitenwijken van Groningen blijft het bestaande gescheiden inzamelingssysteem gehandhaafd.

Paas erkent dat het niet eenvoudig zal zijn deze bewoners te blijven overtuigen van het nut van gescheiden inzamelen, terwijl dat elders in de stad is afgeschaft. Paas: “We hebben hun een hoop uit te leggen vooral omdat de gft-inzameling in de buitenwijken prima gaat. Maar de techniek schrijdt voort. Het kan best zo zijn dat over vijf jaar alles door de vergister gaat.'