Gemoedsbewegingen

Houd je van aardbeien?

O ja, ik taal ernaar!

Vind je hem aardig?

Nou en of, ik kan hem luchten of zien.

Is het je duidelijk?

Zeker, ik begrijp er een snars van.

    • Rudy Kousbroek