En om te stoppen: druk op Start

Bill Gates zei onlangs: “Als General Motors net zo bovenop de techniek had gezeten als de computerindustrie, zouden we nu allemaal in auto's rijden die $25 kosten en 250 km rijden op 1 liter brandstof.'

Hierop antwoordde General Motors met het volgende persbericht: Als GM op dezelfde manier met technologie omging als Microsoft, dan:

Zou uw auto er minstens twee keer per dag zonder aanwijsbare reden mee ophouden. U zou dit gewoon accepteren, de auto herstarten en verder rijden

Zou u elke keer als de verkeerstekens vernieuwd werden, een nieuwe auto moeten kopen

Zouden alle tellers op het dashboard vervangen worden door een display, met daarop twee woorden: algemene fout

Zou Apple een auto maken die op zonne-energie liep, vijf keer zo snel was en drie keer zo eenvoudig te bedienen, maar slechts op 5 procent van de wegen worden toegelaten

Zou de airbag eerst vragen: `Weet u het zeker?' voor hij afging

Zou u bij een GM-auto ook alle wegenkaarten van een bepaald merk moeten kopen, of u dat nu wel of niet nodig had. Als u zonder deze kaarten zou willen rijden, leverde de auto maar 25% van de normale prestaties

Zou maar 1 persoon tegelijk in de auto kunnen plaatsnemen, tenzij hij Car95, Car98 of CarNT heeft. En dan moeten zijn zitplaatsen nog wel apart worden aangeschaft

Zou je bij elke GM-auto opnieuw moeten leren autorijden, omdat niets op dezelfde manier functioneert

En zou je op de START-knop moeten drukken om de motor af te zetten.

Deze anonieme tekst werd ons door verscheidene inzenders toegestuurd. Hij verscheen op Internet, in tijdschriften en opprikborden. Wie weet de oorspronkelijke auteur? En wie weet nog meer van deze anonieme, opmerkelijke teksten? Opsturen naar Achterpagina, NRC Handelsblad. Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. Of naar nrc@nrc.nl