Duisenberg doet aanval op beleid Duitse coalitie

Wim Duisenberg, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft de aanval geopend op het financiele beleid van de toekomstige rood-groene regering (SPD, Groenen) in Duitsland. Tegelijkertijd kritiseerde Oskar Lafontaine, die minister van Financien wordt, opnieuw de geldpolitiek van de onafhankelijke bank.

SPD-voorzitter Lafontaine zei gisteren dat het monetaire beleid van de Europese bank onvoldoende rekening houdt met bestrijding van de werkloosheid. Ook pleitte hij ervoor de wisselkoersen deels aan banden te leggen. Nog voordat Lafontaine officieel tot minister is benoemd, trof hij in Saarbrucken zijn Franse ambtgenoot Dominique Strauss-Kahn om onder andere over een Europees werkloosheidspact te praten.

Duisenberg ziet niets in de opvattingen van Lafontaine om de geldpolitiek van de bank te veranderen en de nu zwevende wisselkoersen weer te fixeren. “Een systeem van vaste wisselkoersen waarbij euro, dollar en yen enkel tussen bepaalde bandbreedten mogen zweven is niet wenselijk', zei Duisenberg gisteravond in Berlijn. De Europese Centrale Bank is een groot tegenstander van het opnieuw invoeren van beperkingen op de kapitaalmarkt zei Duisenberg. Hij waarschuwde ervoor dat “grote voorzichtigheid' is geboden bij het treffen van maatregelen op dit gebied. “De gevolgen van een overhaaste actie kunnen veel ernstiger zijn, dan wanneer de marktkrachten onder invloed van een sterke prijsstabiliteit in het binnenland grotendeels aan zichzelf worden overgelaten.' Ook wees Duisenberg erop dat de werkloosheid in Duitsland en Europa niet is te bestrijden met een andere geldpolitiek. “De hoge werkloosheid is een structureel probleem dat uitsluitend is op te lossen door flexibilisering van de arbeidsmarkten.' Duisenberg verwees naar Nederland, waar het is gelukt om de werkloosheid drastisch terug te brengen en tegelijkertijd de euro-criteria te vervullen.

Tegelijkertijd is de werkloosheid sterk gedaald tot 3 procent, terwijl die in de grote Europese landen nog boven de 10 ligt.

Ook onderstreepte Duisenberg dat het renteniveau in Europa met 3,3 procent goed is. De bankier ziet geen noodzaak tot een renteverlaging, waartoe Lafontaine de afgelopen weken herhaaldelijk heeft opgeroepen opdat de investeringen worden aangewakkerd. De hernieuwde aanval van de toekomstige Duitse minister van Financien op de onafhankelijke positie van de Europese bank wijst op de spanningen die in de nabije toekomst tussen Frankfurt en Bonn te verwachten zijn.

De invoering van de euro zal in Duitsland plaatsvinden tussen 1 januari en 28 februari 2002. Hiertoe heeft het ministerie van Financien besloten na uitvoerig overleg met financiele instellingen en het bedrijfsleven.

    • Michèle de Waard