Berisping Deloitte in zaak-Vie d'Or

Drie accountants van Deloitte & Touche, betrokken bij controle van de inmiddels failliete levensverzekeraar Vie d'Or, hebben gisteren in hoger beroep een berisping gekregen.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven verwierp daarmee hun poging om een eerdere berisping ongedaan te maken.

De registeraccountants R. Wijnands, Th. Thijssen en H. van Reeuwijk hebben van 1989 tot en met 1992 de jaarrekeningen van Vie d'Or gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij zijn ervan beschuldigd hun controlerend werk niet goed te hebben gedaan. De berisping maakt de weg vrij voor hoge schadeclaims. De Stichting Vie d'Or die de getroffen polishouders vertegenwoordigt heeft inmiddels Deloitte gedagvaard. De Stichting eist een schadevergoeding van ongeveer 180 miljoen gulden. Ook de Nederlandse Staat, de toezichthoudende Verzekeringskamer en de actuaris worden voor de rechter gesleept. (ANP)