Werkgelegenheid is fors gestegen

De werkgelegenheid is in het tweede kwartaal van dit jaar fors toegenomen. Het aantal banen steeg met 185.000. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen heeft gepubliceerd.

Omgerekend naar voltijdarbeidsjaren is dat een toename van ruim 140.000. Er kwam vooral meer voltijdwerk, terwijl de groei van flexibele banen afvlakte. Het aantal banen van werknemers was in 1997 gemiddeld al 170.000 hoger dan een jaar eerder. Het eerste halfjaar van 1998 heeft een nog sterkere groei laten zien. In het eerste kwartaal 1998 was het aantal banen van werknemers 182.000 hoger dan een jaar eerder en in het tweede kwartaal 185.000. De cijfers hebben betrekking op de periode voordat op de Amsterdamse effectenbeurs de koersen fors gingen dalen.

Het arbeidsvolume, uitgedrukt in voltijdarbeidsjaren, was in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 140.000 hoger dan een jaar eerder. De sterke groei kwam vooral voor rekening van de commerciele dienstverlening. In deze bedrijfstak nam de werkgelegenheid met 98.000 arbeidsjaren toe.

In het eerste halfjaar van 1998 is het aantal voltijdbanen aanzienlijk toegenomen. In het tweede kwartaal 1998 bestond de groei zelfs voor meer dan de helft uit voltijdbanen. Het aantal flexibele banen is weliswaar ook nog toegenomen, maar de groei is volgens het CBS duidelijk afgevlakt.

Het Centraal Planbureau voorspelt voor dit jaar een groei van de werkgelegenheid met 2,8 procent.In 1997 nam de werkgelegenheid nog met 2,6 procent toe, terwijl er voor volgend jaar een groei wordt voorspeld van 1,8 procent. Volgens het Centraal Planbureau is dit een gevolg van de afvlakking van de conjunctuur. Ook de voorziene stijging van de lonen leidt volgens het Centraal Planbureau tot een lagere groei van de werkgelegenheid. Gemeten in arbeidsjaren komen er 96.000 banen bij, waarbij in totaal 139.000 mensen aan de slag kunnen.