Weigeryuppen niet meer naar de gevangenis; Hof steunt koerswijziging

Weigeryuppen, dienstplichtigen die om economische redenen militaire dienst weigeren, hebben geen gevangenisstraf meer te duchten. Deze conclusie kan worden getrokken uit de uitspraak die het gerechtshof in Arnhem gisteren heeft gedaan.

Het hof veroordeelde zes weigeryuppen tot 240 uur dienstverlening en geldboetes varierend van 1.200 gulden tot 24.000 gulden. Het hof bevestigde daarmee in grote lijnen de straf die de rechtbank de zes eerder oplegde en waartegen het openbaar ministerie appel aantekende.

De zes waren in juni door de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot dienstverlening, een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en geldboetes. Dit betekende toen een drastische wijziging van de aanpak van dienstweigeraars. Tot dan toe was het gebruikelijk een gevangenisstraf van zeven maanden op te leggen. Het OM was het niet met deze koerswijziging eens. Het vond dat de zes in een ongelijke positie werden gebracht ten opzichte van dienstweigeraars die wel een gevangenisstraf hadden gekregen.

In hoger beroep is de straf uiteindelijk iets milder uitgevallen. Het hof heeft daarbij, volgens persofficier T. Wandel-Meyer, rekening gehouden met het tijdsverloop sinds het weigeren van de dienstplicht en het feit dat de opkomstplicht in 1996 is opgeschort.

Het openbaar ministerie berust zich in de uitspraak van het hof, Het acht vernietiging van het arrest door de Hoge Raad vrijwel kansloos. “Het hof is `om' in zijn strafbeleid', aldus procureur-generaal mr. P. Cremers.

De raadsman van de dienstweigeraars, mr. B. Martens, noemt de uitspraak van het hof “zeer positief'. “Een tiental dienstweigeraars heeft een maand in de gevangenis gezeten. Dat was zeer aangrijpend voor die jongens.' Martens vindt de opgelegde straffen nog steeds “vrij hoog'. “De maand celstraf is omgezet in een erg hoge geldboete. Ik kan me voorstellen dat een aantal dienstweigeraars zegt alsnog voor die maand gevangenis te kiezen.'

Ruim tweehonderd weigeryuppen moeten nog voorkomen. Tussen 1992 en 1996 weigerden ruim negenhonderd dienstplichtigen om economische redenen hun dienstplicht. Op het moment zit er nog een dienstweigeraar vast in de gevangenis. Martens heeft vanochtend een gratieverzoek ingediend om hem vrij te krijgen.