Weathermen

Many critics, no defenders Weathermen have two regrets When they hit, no one remembers When they miss, no one forgets

Dit anonieme gedichtje kwam inzender T.S. zo'n veertig jaar geleden tegen in de meteo office van een Engels vliegveldje. Wie kent de auteur? Wie kent nog meer opmerkelijke anonieme teksten?

Veel inzenders blijken `A sad story about Nobody' (Achterpagina, 10 oktober) te kennen, velen kennen het gedichtje zelfs uit hun hoofd, maar de auteur blijft anoniem.

De `Important message from European headquarters' (Achterpagina, 14 oktober) kan wel getraceerd worden, al wijzen veel inzenders erop dat een soortgelijk artikel al geschreven werd door Mark Twain (`Plan for the Improvement of English Speaking'). De `Important message' zou het eerst verschenen zijn in RAE News (Royal Aircraft Establishment) van 1982. De auteur zou zijn Michael Riedl.