Verzekeraar OZ sluit contracten in Belgie

Verzekeraar OZ Zorgverzekeringen gaat vanaf december contracten afsluiten met Belgische artsen en ziekenhuizen voor de behandeling van patienten uit Zeeuws-Vlaanderen.

Het betreft een experiment in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Ziekenfondsraad, die willen onderzoeken welke gevolgen het heeft als buitenlandse behandelaars op de Nederlandse markt worden toegelaten. Tot nu toe sloten verzekeraars alleen contracten met Nederlandse behandelaars. Het Europese Hof heeft echter in april in twee arresten discriminatie van behandelaars uit andere landen van de Europese Unie verboden.

Patienten in Zeeuws-Vlaanderen konden al sinds 1978 via de `Bijzondere Belgieregeling' van OZ terecht in vijf ziekenhuizen in Brugge en Gent voor spoedeisende hulp en topklinische zorg. Deze ziekenhuizen waren door hun ligging voor de bevolking van Zeeuws-Vlaanderen beter bereikbaar dan voorzieningen in Nederland. Patienten moesten echter vooraf wel toestemming hebben van het ziekenfonds. Onder de nieuwe regeling vervalt deze vereiste. Volgens directeur E.D. Boer van OZ maakt een toenemend aantal patienten in Zeeuws-Vlaanderen van de Belgie-regeling gebruik. Vorig jaar ging het om 4.500 mensen, dit jaar naar verwachting om 6.000.

OZ gaat samenwerken met het Belgische ziekenfonds om de rekeningen van Belgische behandelaars te controleren en te innen. De tarieven komen overeen met de Nederlandse.

Behandeling bij Belgische artsen zonder contract komt niet voor vergoeding in aanmerking. In de toekomst zullen mogelijk ook andere verzekeraars contracten afsluiten met behandelaars in het buitenland.