Verkopen in Rusland opgedroogd

Philips heeft zijn afzet in Rusland bijna volledig zien wegvallen. In de afgelopen drie maanden behaalde het elektronicaconcern slechts 1 procent van de omzet die het een jaar eerder behaalde.

President Cor Boonstra, die vanochtend bij uitzondering de kwartaalcijfers presenteerde, wilde de slechte marktomstandigheden in Rusland en elders niet als excuus naar voren brengen. Dit jaar zal de beoogde tien procent groei niet gerealiseerd worden. “Op korte termijn zullen we de marktomstandigheden moeten respecteren, maar dat doel hebben we nog steeds', aldus Boonstra.

De invloed van de (toch al lage) Russische verkopen is nauwelijks in Philips' resultaten zichtbaar. Ondanks het wegvallen van de omzet in dit land steeg de Europese omzet van Philips in de eerste negen maanden met bijna 10 procent tot 44,5 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat nam met 700 miljoen gulden toe tot 2,1 miljard gulden.

Veel minder goed ging het met Philips in de Verenigde Staten en Canada. Het verlies in deze regio liep, mede door de belangrijke invloed van de joint venture met Lucent, op naar 308 miljoen gulden. Ook in Latijns Amerika is Philips tussen januari en september in de verliezen gedoken, voor in totaal 73 miljoen gulden. In deze regio maakt vooral Brazilie een moeilijke periode door. In het gebied rondom de Grote Oceaan bedroeg over de afgelopen negen maanden de operationele winst 624 miljoen gulden, op een omzet van iets meer dan 17 miljard.

Een tegenvaller voor Philips is de dalende trend van de Rona (het rendement op de bedrijfsmiddelen), het cijfer dat Philips intern hanteert om de rentabiliteit aan te geven. Kwam het rendement als percentage van de netto-activa (bezittingen minus schulden) over de onderneming als geheel in de eerste negen maanden van 1997 met een groei naar 15,7 nog een stap dichterbij het streefcijfer van 24 procent, dit jaar is die trend gekeerd.

Tussen januari en september daalde de Rona naar 14,2 procent.

Gunstig voor Philips blijven de ontwikkelingen in de balanspositie. De verhouding tussen de schulden en het totale vermogen van de groep, een maatstaf waaraan het concern sinds de komst van voormalig financieel bestuurder D. Eustace veel belang hecht, kwam eind september uit op 21:79. Een jaar eerder bedroeg de verhouding tussen schulden en totaal vermogen nog 33 staat tot 67.