Totaal aantal branden tien procent lager; Cijfers van CBS over 1997

Het totaal aantal branden in Nederland is vorig jaar met tien procent gedaald in vergelijking met 1996. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vanmiddag zijn gepubliceerd. Het CBS registreerde in 1997 ruim 49.000 branden.

De afname wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een forse daling van het aantal bos- en heidebranden. Doordat er in het voorjaar van 1997 veel meer neerslag viel dan in voorgaande jaren, nam het aantal buitenbranden met 57 procent af. Het aantal binnenbranden daalde met een procent.

De financiele schade als gevolg van de branden daalde echter nauwelijks ten opzichte van eerdere jaren. De totale schade bedroeg ruim 1,2 miljard gulden, ongeveer 20 miljoen minder dan het jaar ervoor. De meeste schade wordt veroorzaakt bij branden in grote gebouwen: 778 miljoen gulden. Dat is ruim 60 procent van de totale schade, terwijl het aantal branden in grotere gebouwen slechts drie procent van het totaal aantal branden vormt.Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in een derde van de keren dat de brandweer uitrukt, er sprake is van loos alarm. Driekwart van de loze meldingen worden veroorzaakt door automatische brandmelders.

Het totaal aantal meldingen dat bij de verschillende brandweerkazernes binnenkwam, steeg vorig jaar met twee procent. Het gaat daarbij om 49.000 branden, 45.000 loze alarmmeldingen en 39.000 oproepen voor andere hulpverleningstaken. In vergelijking met de periode 1994 tot 1996 steeg het aantal hulpverleningen door de brandweer vorig jaar met 14 procent. Met name in de provincie Zuid-Holland moest de brandweer veel vaker andere assistentie verlenen. Volgens het CBS heeft de brandweer het relatief het rustigst in de provincies Zeeland en Friesland. Gespreid over het jaar blijken de meeste verzoeken om hulpverlening te komen in de maand januari door stormschade en wateroverlast, en in de zomermaanden. Uit berekeningen van het CBS blijkt dat vorig jaar ruim 40 procent van het totaal aantal branden werd veroorzaakt door brandstichting of vandalisme.

Sinds vorige maand is in Nijmegen een pyromaan actief die het heeft voorzien op personenauto's. Volgens de politie zijn er al tussen de vijftien en twintig wagens in vlammen opgegaan. Afgelopen nacht brandden opnieuw twee auto's uit. Het is nog onduidelijk of de brandstichtingen het werk zijn van een of meer daders. Eerder dit jaar werden ook in Enschede, Hengelo en Cuyk tientallen auto's in brand gestoken.

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum in Utrecht brengen pyromanen anderen ook tot brandstichting. In het vakblad voor brandweerlieden, Brand en Brandweer stelt psycholoog E. Ameling dat de publiciteit rond een serie branden altijd leidt tot een nieuwe serie brandstichtingen.