Schroder wijzigt plan na kritiek; Middenstand ontzien

Scherpe kritiek op de belastingplannen van de nieuwe Duitse regering heeft ertoe geleid dat toekomstig bondskanselier Gerhard Schroder (SPD) een deel van de voorstellen die de middenstand benadelen wil terugnemen.

Schroder zei nog niet om welke maatregelen het gaat. Maar het is niet de bedoeling van de regering de middelgrote bedrijven, die de ruggegraat van de Duitse economie vormen, te benadelen. Derhalve zal volgens Schroder een aantal voorstellen worden verbeterd ten gunste van kleine en middelgrote bedrijven, die tachtig procent van het Duitse bedrijfsleven vormen en de meeste banen zouden moeten scheppen.

Ook riep Schroder de vakbonden op tot “verantwoordelijke looneisen``. Hij doelde hiermee onder andere op de salariseisen van 6,5 procent van IG Metall, de machtige vakbond voor de ruim drie miljoen werknemers in de metaalindustrie.

De belastingplannen van de rood-groene regering (SPD, Groenen) hebben de afgelopen week een golf van protesten uitgelokt van het bedrijfsleven en van de zes onafhankelijke economische instituten. De plannen voorzien in een lichte belastingverlaging in vier jaar voor modale gezinnen met kinderen. De belastingvoordelen voor de lagere inkomens moeten betaald worden door het bedrijfsleven. Weliswaar wordt de vennootschapsbelasting verlaagd, maar door het afschaffen van tientallen aftrekposten vallen de lasten voor de meeste bedrijven zwaarder uit.

Invloedrijke vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties zoals Dieter Hunt en Hans-Olaf Henkel kondigden aan dat er op basis van de rood-groene plannen niet op een `Alliantie voor Werk' hoeft te worden gerekend. “Het huidige regeerakkoord is een alliantie tegen werk', zei Hundt deze week.

Het steekt de werkgevers eveneens dat de regering belangrijke hervormingen die de regering-Kohl genomen heeft, wil terugdraaien, zoals de vermindering van de ziekte-uitkering, de versoepeling van het ontslagrecht en de pensioenhervorming.

De werkgevers verklaarden zich weliswaar bereid tot rondetafelgesprekken met regering en vakbondsorganisaties, maar Hundt zei “er weinig van te verwachten'. Ook de zes economische instituten hebben de belastingplannen van de toekomstige regering deze week veel te zwak genoemd om de vereiste impuls voor meer economische groei en banen te kunnen leveren.

Ondernemer Jost Stollmann, Schroders vertrouweling die deze week uit protest tegen de regeringsplannen afzag van het ministerschap van Economische Zaken, zei gisteren dat met het coalitie-akkoord niet op groei van de werkgelegenheid hoeft te worden gerekend.

    • Michèle de Waard