Schroder bepleit compensatie van slachtoffers nazi's

De toekomstige bondskanselier Gerhard Schroder (SPD) wil zich samen met de top van het Duitse bedrijfsleven inzetten voor schadevergoeding aan nazi-slachtoffers.

Gisteren heeft Schroder hierover in Hannover al een vertrouwelijk gesprek gevoerd met de ondernemers van BMW, Volkswagen, Thyssen-Krupp, Siemens, BASF, Dresdner Bank en Deutsche Bank. Het bedrijfsleven is bezorgd omdat het miljardenclaims vreest van dwangarbeiders die de oorlog hebben overleefd. Nadat een aantal nazi-slachtoffers in de Verenigde Staten succes heeft geboekt bij het verkrijgen van schadevergoeding, groeit ook de druk op Duitse bedrijven die in de Tweede Wereldoorlog met dwangarbeiders werkten, met smartengeld over de brug te komen.

Daarom heeft Schroder nog voordat hij officieel tot kanselier is gekozen (dat gebeurt volgende week dinsdag), prioriteit gegeven aan de gesprekken met banken en industrie. Schroder zei gisteren na afloop van het overleg dat de staat het bedrijfsleven behulpzaam wil zijn. “Er mag geen twijfel over bestaan dat de Duitse bedrijven recht op bescherming van de regering hebben', zei Schroder. “Aan dit recht zullen we tegemoetkomen.'

De managers van de Duitse concerns hadden ook bij de vorige regering van Helmut Kohl (CDU) gevraagd om ondersteuning. Maar die vond dat de overheid aan haar verplichtingen had voldaan wat betreft schadevergoeding aan nazi-slachtoffers, zodat de industrie er alleen voor stond.

De nieuwe regering van SPD en Groenen wil duidelijk andere accenten zetten. In het regeerakkoord staat dat de overheid een stichting zal oprichten voor de “vergeten slachtoffers', die in de nazi-tijd werden vervolgd, zoals de Sinti en Roma (zigeuners), euthanasieslachtoffers homoseksuelen en `asocialen'. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zullen ook in deze stichting vertegenwoordigd zijn.

De nieuwe coalitie wil hiermee duidelijk maken dat niet alleen bedrijven, maar ook de staat en gemeenten vele duizenden dwangarbeiders voor zich hebben laten werken.

De meesten kwamen uit Oost-Europa en zij hebben geen enkele vorm van schadevergoeding gekregen. Wel heeft scheidend kanselier Helmut Kohl in een recent afgesloten akkoord met Tsjechie afgesproken dat een fonds zou worden opgericht voor nazi-slachtoffers.

Bodo Hombach, voormalig ondernemer en de nieuwe leider van Schroders bondskanselarij zal een werkgroep leiden die een voorstel voor schadevergoeding gaat ontwikkelen. De Amerikaanse advocaat Edward Fagan, die voormalige Holocaust-slachtoffers in Amerika vertegenwoordigt, heeft aangekondigd dat hij zich met Ignatz Bubis, de leider van de Joodse Centrale Raad in Duitsland over het thema wil onderhouden. Maar Bubis heeft tot nog toe geweigerd met Fagan te spreken, omdat de advocaat zich met zijn agressieve miljardenclaims voor de slachtoffers “zelf zou verrijken'. Fagan zorgt er volgens Bubis voor “dat we allemaal een slechte naam krijgen', omdat in de publieke opinie het beeld ontstaat dat alle joden gewiekste zakenlieden zijn.