RUSLAND

Vergeleken met de problemen in Rusland zijn de moeilijkheden in andere werelddelen slechts onschuldig. Een jaar lang hebben de leiders van - in oppervlakte - het grootste land ter wereld de schijn van voorspoed kunnen ophouden. Tot augustus, toen de hippe kleren van de tsaar slechts opgelapte lompen van een keuterboer bleken. De roebel stortte in, de beurs in Moskou kelderde en schuldverplichtingen werden eenzijdig geherstructureerd.

De markten hadden hun vertrouwen in Rusland verloren. Er worden veel te weinig belastingen geind om de overheid draaiende te kunnen houden. En de deplorabele toestand van de industrie is niet verbeterd sinds het einde van het communisme. Het land is nog niet in staat zijn potentiele rijkdommen in geld om te zetten.

Op zichzelf maakt het voor de wereldeconomie niet veel uit of het nu goed of slecht gaat in Rusland, daarvoor stelt het land economisch gezien te weinig voor. Maar de politieke gevaren van een kernmacht op drift zijn groot genoeg om de rest van de wereld in beroering te brengen. Bovendien kan het geschonden vertrouwen in de `opkomende economie' van Rusland schadelijk zijn voor de houding van beleggers tegenover landen in Azie, Oost-Europa en Latijns Amerika. Om over Afrika maar te zwijgen.