Raadslid SP sinds de zomer zoek

Het raadslid S. Anijs van de Socialistische Partij is sinds het zomerreces niet meer op het gemeentehuis van Etten-Leur verschenen. De 18-jarige Anijs laat niet alleen de raadszittingen lopen, hij is ook absent bij de commissievergaderingen en de scholingen voor nieuwe raadsleden. Politiek Etten-Leur stoort zich zeer aan de SP'er, wiens partij bij de gemeenteraadsverkiezingen 727 stemmen haalde.

Anijs is onbereikbaar evenals zijn moeder, D. Gouvernante, de voorzitter van de plaatselijke SP. Secretaris T. Kox van de landelijke SP zegt dat Anijs “niet ziek is, maar niet goed functioneert'. Hij meldt dat zijn partij het Roosendaalse raadslid H. Polderman als mentor heeft aangesteld “om Anijs weer op het goede spoor te krijgen'. Polderman is er tot nu toe niet in geslaagd in contact te komen met Anijs, die een geheim telefoonnummer heeft genomen. Zijn mobiele nummer is afgesloten en de politicus is onvindbaar.

Havo-scholier Anijs stopte na zijn entree in de raad (maart van dit jaar) met zijn dagschool en ging 's avonds studeren. De gemeente Etten-Leur stort de vergoeding voor zijn raadswerk (1.400 gulden per maand) in de partijkas van de SP, zoals bij alle SP-raadsleden gebeurt. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het optreden van Anijs te maken kan hebben met “bestuurswisselingen en royementen' binnen de plaatselijke SP.

In de vorige raadsperiode vormde de SP net als nu een eenmansfractie. Het raadslid A. Rommens verscheen toen het laatste halfjaar niet meer in de raad, zegt haar collega A. Bakker van GroenLinks. Rommens kreeg het volgens Bakker aan de stok met haar partij over de kandidatenlijst. Ze eiste de eerste plaats op, de tweede plaats wilde ze voor haar man reserveren.