Parijs komt met noodplan voor lycea; Kritiek onderwijswereld

De Franse regering heeft gisteren een noodplan aangekondigd om de problemen in het hoger middelbaar onderwijs op te lossen. Zo worden op korte termijn 14.000 extra leerkrachten aangetrokken.

Daarnaast stelt de regering de komende vier jaar ongeveer 4 miljard franc (1,3 miljard gulden) aan renteloze leningen ter beschikking aan de regio's om de `leefomgeving' op de scholen te verbeteren.

De maatregelen werden gisteren in de Assemblee Nationale bekendgemaakt door de Franse minister van Onderwijs, Claude Allegre. Met het noodplan reageert de regering op de felle protesten van lyceisten van de afgelopen tijd. Zo gingen er vorige week vrijdag in Frankrijk rond een half miljoen scholieren de straat op om beter onderwijs te eisen. Volgens Allegre, die gistermorgen sprak met een delegatie van scholieren, “hebben de studenten duidelijk gezegd dat de hervormingen zo snel mogelijk moeten plaatshebben'.

Volgens Allegre komt de regering binnen zeer korte tijd met een zogeheten Handvest voor Scholieren, dat eisen vastlegt waaraan alle middelbare scholen binnen twee maanden zouden moeten voldoen. Hij beloofde dat vanaf volgend jaar geen enkele eindexamenklas meer dan 35 leerlingen zal hebben.

De reactie van de onderwijswereld op de plannen van Allegre was gisteren negatief. Critici wijzen er op dat de extra leerkrachten waar de regering het over heeft, voornamelijk gerecruteerd worden onder dienstplichtigen. Op de lange termijn biedt dit geen oplossing voor de problemen, aldus de critici. Ook wordt er op gewezen dat het extra geld voor het onderwijs beschikbaar wordt gesteld in de vorm van leningen en niet van giften. Het hangt van de regio's af die verantwoordelijk zijn voor de schoolgebouwen, of ze op het aanbod van de overheid ingaan. Arme regio's, zo luidt de kritiek, zullen dat minder snel doen dan rijke.

Algemeen wordt in Frankrijk verwacht dat de lyceisten hun protesten na de herfstvakantie hervatten. Een van hun woordvoerders, Loubna Meliane, zei gisteren dat de plannen een dezer dagen beoordeeld zullen worden door “de basis'. (AP, AFP, Reuters)