ONDERNEMERS

Een echte ondernemer heeft een noodscenario in de kast liggen voor het geval dat een recessie ook hem treft. Daar gaat de werkgeversvereniging VNO-NCW althans vanuit. Waarover ondernemers evenwel moeten nadenken is of hun bedrijf flexibel genoeg is om de koers te verleggen. Kunnen investeringen worden teruggedraaid? Welke kostenposten kunnen als eerste worden geschrapt? Waar legt het bedrijf zijn prioriteiten als het tegenzit?

Flexibiliteit Het woord waar het volgens de secretaris Economische Zaken J. Klaver van VNO-NCW om draait is flexibiliteit. In de loop van de afgelopen jaren zijn ondernemers zich er steeds sterker van bewust geworden dat hun onderneming zich niet als een mammoettanker moet gedragen als veranderingen noodzakelijk zijn, maar als een wendbaar zeilbootje. “Dat levert ook kansen op in tijden van mooi weer', vindt Klaver. Flexibiliteit is immers ook nodig om te voldoen aan bijvoorbeeld een grotere vraag dan verwacht.

Conjunctuurcommissie De werkgeversorganisatie probeert zoveel mogelijk de vinger aan de pols te houden van de economische ontwikkeling. Ze heeft een zogenoemde conjunctuurcommissie waarin rekenmeesters van het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zitten, samen met ondernemers van alle bedrijfstakken. Samen interpreteren ze de voorspellingen van vooral het CPB en zetten die af tegen de verwachte ontwikkelingen die per bedrijfstak worden verwacht. De leden wordt vervolgens een spiegel voorgehouden. VNO-NCW gaat hun niet vertellen wat ze moeten doen om problemen te voorkomen. “Onze leden zijn oud en wijs genoeg om zelf hun voordeel te doen met onze signalen', zegt VNO-NCW-medewerker Klaver.

CAO's Tegenover de werkgevers staan de vakbonden. Beide onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO`s) en zijn het steevast oneens over het percentage waarmee de lonen in de toekomst moeten stijgen. De werkgevers verwachten zwaar weer en vinden de looneis die de bonden zullen stellen, 3,5 procent, gevaarlijk. Uit berekeningen van het CPB blijkt dat met te hoge lonen de werkloosheid stijgt, net als de inflatie. Dit jaar stijgen de lonen volgens het CBS net zoveel als vorig jaar, met zo'n 3,2 procent.

Diverse CAO's lopen in 1999 nog door. Over een aantal grote CAO's moet wel worden gesproken. Zo zullen de sociale partners moeten onderhandelen over 630.000 ambtenaren bij gemeenten, rijk en in het onderwijs. Ook staat de CAO voor het ziekenhuiswezen (340.000 werknemers) nog op het programma, net als de schoonmaak-CAO (166.000), de metaal (300.000) de supermarkten (180.000) en de bouw (150.000).