NMa wil extra mensen voor fusies

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wil extra mensen voor het toezicht op fusies. Door de huidige fusie- en overnamegolf in Nederland zal de NMa dit jaar bijna anderhalf keer zoveel fusiebesluiten nemen als verwacht.

Bij de NMa, nu nog onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, werken ongeveer zeventig mensen, van wie twintig zich bezighouden met het beoordelen van fusies. In plaats van de verwachte 100 fusiebesluiten, komt de NMa dit jaar waarschijnlijk uit op 140. De NMa wil de fusie-afdeling om die reden met tien mensen uitbreiden tot dertig.

“Ik heb de indruk dat daar bij Economische Zaken begrip voor is', zegt directeur-generaal mr. A.W. Kist van de NMa in een vraaggesprek met deze krant. Het ministerie liet vanmorgen weten dat “uiteraard voor een noodzakelijke bezetting wordt zorggedragen' en beslist daarover naar verwachting nog dit jaar.

De NMa ziet er sinds 1 januari op toe dat ondernemingen de vrije concurrentie niet verhinderen met prijs- en marktverdelingsafspraken, leveringsvoorwaarden, monopolies en fusies die te dominante spelers opleveren. Dit jaar zijn al 110 fusiezaken afgehandeld, 150 klachten over concurrentievervalsing verwerkt en nog eens 40 tot 50 ontheffingsverzoeken afgedaan.

Vooral de fusiebesluiten over onder meer Vendex en KBB hebben er volgens Kist toe bijgedragen dat de jonge NMa zo snel al een “eigen gezicht' heeft gekregen. “Mijn indruk is dat wij na driekwart jaar een heel eind op weg zijn om het gevestigde instituut te worden dat we moeten zijn', zegt Kist.