NAVO vreest sabotage door UCK; In kwestie-Kosovo

De internationale gemeenschap heeft het Kosovo Bevrijdingsleger UCK gewaarschuwd het akkoord over Kosovo niet te saboteren. Inmiddels wordt erkend dat Belgrado vooruitgang boekt in de kwestie-Kosovo, maar de dreiging met luchtaanvallen blijft.

Bij de NAVO, zo meldt onze correspondent in Brussel, wordt het probleem erkend dat niet alleen de Joegoslavische president Milosevic gehouden moet worden aan zijn afspraken, maar ook het UCK.

“Het UCK maakt een grote fout als het denkt dat het door de Serviers te provoceren een reactie van de NAVO kan uitlokken', aldus een functionaris. Een van de problemen is dat niet duidelijk is met wie van het UCK afspraken gemaakt kunnen worden. De Amerikaanse gezant Richard Holbrooke zei dinsdag al dat er “een zeer reeel gevaar is' dat het UCK het akkoord saboteert. Eerder hadden de Amerikanen al laten weten dat het UCK bij schendingen van het bestand het vuur had geopend op Serviers.

Volgens Sandy Berger, president Clintons veiligheidsadviseur, boekt de Joegoslavische president vooruitgang bij de naleving van de afspraken die hij met Holbrooke heeft gemaakt. Hij schreef in een artikel in The Washington Post dat er in Kosovo een bestand bestaat dat in brede zin wordt gerespecteerd, dat vluchtelingen bezig zijn naar hun woonplaatsen terug te keren en dat de Joegoslavische en Servische troepen zich “discreter' gedragen. Maar Berger waarschuwde dat daarmee het ultimatum van de NAVO tegen Belgrado nog niet van tafel is, want Milosevic is met de terugtrekking van zijn troepen uit Kosovo “niet snel en niet ver genoeg gegaan'. “Om de druk op Milosevic te handhaven en hem te dwingen zich aan zijn beloften te houden, moet de NAVO de vinger aan de trekker houden', aldus Berger.

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties wordt inmiddels onderhandeld over een resolutie waarmee de afspraken van Milosevic en Holbrooke moeten worden geformaliseerd. Rusland heeft - opnieuw - gedreigd roet in het eten te gooien als de resolutie een dreigement met geweld jegens Joegoslavie zal bevatten voor het geval Belgrado zich niet aan de afspraken houdt.

De Russische vertegenwoordiger bij de VN heeft in het voorbereidend overleg met een veto gedreigd als zo'n dreigement in de tekst van de resolutie voorkomt. Die tekst wordt waarschijnlijk vanavond in de V-raad gepresenteerd. (AFP, AP, Reuters)